Snoeien

We kunnen bomen op vele manieren snoeien.
Welke manier we snoeien hangt vaak van de boomsoort en de conditie van de boom af. Ook speelt de omgeving van de boom een belangrijke rol. Hoeveel ruimte krijgt een boom of hoe willen we de boom graag zien of behouden?
Vaak worden bomen geplant op plaatsen waar ze eigenlijk te weinig plek hebben. Daar zijn we vaak genoodzaakt de boom klein te houden.
sit_snoeien

JEUGDSNOEI (na de aanplant om de 2-3 jaar)
Het snoeien van jonge bomen om de gewenste takvrije stam te bereiken, probleemtakken weg te nemen en indien gewenst een doorgaande spil te creëren.

BEGELEIDINGSSNOEI (boom > 8 m)
De fase na de jeugdsnoei; de gesteltakken worden bepaald. Er wordt bij de snoei vooral gelet op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kroon, ook gezien vanuit de omgeving. Achterstallige jeugdsnoei kan nog worden gecorrigeerd.

ONDERHOUDSSNOEI (volwassen exemplaar)
De boom groeit niet zoveel meer in de hoogte. De snoei beperkt zich tot het weghalen van schuurtakken, te laaghangende takken, dood hout en gescheurde takken. Een enkele topzware tak wordt uitgelicht.

UITDUNSNOEI (een volgroeid exemplaar)
De boom maakt steeds meer bladbezetting aan de uiteinden van de takken, en richt zich meer op de zaadproductie, de bladbezetting binnenin de kroon wordt daarbij minder door lichtgebrek. Door de uiteinden van de takken uit te dunnen i.p.v. in te korten, blijft de vorm behouden, en creëer je toch weer licht in de binnen kroon. Dit is eigenlijk wat een boom zelf ook veroorzaakt, wanneer hij aftakelt en de takuiteinden afsterven, of wanneer een storm takken afbreekt. Wil deze snoei zinvol zijn moet de conditie van de boom nog wel redelijk zijn, anders kan beter eerst aan bodemverbetering gedaan worden.

VORMSNOEI (minimaal 1 x per 4 tot 8 jaar herhalen)
Hieronder vallen allen cultuurvormen van het snoeien; zoals knotbomen, leibomen, dakvormen. Maar ook het kunstmatig kleinhouden van grote bomen d.m.v. kandelaberen of inkorten, nadeel is dat hierdoor de snoeifrequentie toeneemt en het opnieuw uitgeschoten hout snel groeit, waardoor het slap is en makkelijk uitbreekt. Bij kandelaberen zijn er verschillende soorten bomen die hier niet zo geschikt voor zijn. Zoals een Noot(Juglans Nigra) b ijvoorbeeld.

CORRECTIESNOEI
Dit is snoei die nodig is omdat er door invloed van buitenaf een onbalans in structuur van de boom is ontstaan. Dit kan stormschade zijn of bijvoorbeeld schade door graafwerkzaamheden bijvoorbeeld.

WANNEER SNOEIEN?

ABC-bomen zijn (voornamelijk) Acer (esdoorn), Betulus (berk), Carpinus (haagbeuk), Juglans (noot), Vitis (druif). Deze bomen mogen vanwege “bloeden” (overmatig vochtverlies door worteldruk) niet gesnoeid worden in de periode december t/m mei, maar er moet uitdrukkelijk mee gewacht worden tot de bomen goed in blad zitten. Overigens is het voor alle bomen beter om in de zomer te snoeien.

Afgrendelen Als een boom beschadigd wordt (bijvoorbeeld door het afzagen van een tak), komt er levend hout in contact met de buitenlucht. Om te voorkomen dat er bacterien en schimmels de boom binnendringen, gaat de boom de wond afgrendelen. Hierbij wordt er levend hout, dat zich buiten de afgrendeling bevindt, opgeofferd. Vervolgens kan de bast proberen de bastloze wond te overgroeien. De wond geneest dus niet, maar wordt hoogstens ingekapseld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*